Polityka prywatności

Regulamin płatności

 

 

 

 © Copyright FAES

Fundacja FAES
Akademi@ 60 plus

Zwiedzanie Muzeum Witrażu

10 listopada 2022
Już 17 listopada 2022 zapraszamy do Muzeum Witrażu, w którym można obserwować mistrzów przy pracy i poznać proces tworzenia monumentalnych szklanych dzieł. Stała Wystawa muzeum: Galeria Młodopolskich Mistrzów Witrażu to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać witrażowe dzieła czterech wybitnych artystów początku XX wieku: Wyspiańskiego, Mehoffera, Jastrzębowskiego i Stefana Matejki.
 
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Krakowa