Polityka prywatności

Regulamin płatności

 

 

 

 © Copyright FAES

Fundacja FAES
Akademi@ 60 plus

Mentoring cyfrowy

27 października 2022
Uczestnicy projektu rozpoczynają spotkania z coachem, które wzmocnią ich pewności siebie, zwiększą aktywność prospołeczną oraz pozwolą dostrzec wagę swojej roli w kształtowaniu postaw seniorskich.
 
Seniorzy - Mentorzy będą wspierać krakowskich seniorów w dążeniu do nabycia wiedzy z zakresu obsługi komputera i kompetencji cyfrowych, rozwijania wew. motywacji seniorów do nauki przez całe życie.
 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022