Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 1. Przedmiotowe informacje są prezentowane m.in. w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywności i Edukacji Społecznej FAES zwana dalej Fundacją FAES, z siedzibą w Krakowie, ul. Centralna 32/13, 31-586 Kraków,

KRS: 0000946185, NIP: 6751760246,  numer telefonu: 572 475 401, adres poczty elektronicznej: biuro@faes.org.pl

 1. Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest  Fundacja FAES przeznaczone są wyłącznie na użytek Fundacji Aktywności
  i Edukacji Społecznej FAES (do celów administracyjnych, statystycznych oraz wynikających
  z uzasadnionego interesu) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zapis na wydarzenie.
 3. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących w Fundacji Aktywności i Edukacji Społecznej FAES.
 6. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Bezpieczeństwo

 

Fundacja Aktywności i Edukacji Społecznej FAES dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest FAES przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez FAES, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

Gromadzenie danych

Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest Fundacja Aktywności i Edukacji Społecznej FAES są gromadzone automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

 1. Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 

Podanie powyższych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 6 ust. 1 lit a, 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.
  z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).
Fundacja FAES

Polityka prywatności

Regulamin płatności

 

 

 

 © Copyright FAES